องค์การบริหารส่วนตำบลเพชรชมภู อำเภอโกสัมพีนคร จังหวัดกำแพงเพชร : www.phetchompoo.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 
 
  โครงการ"ก้าวคนละก้าว"
      

เมื่อวันที่ 14 ธันวาคม 2560 ชาวบ้านตำบลเพชรชมภูเเละพื้นที่ใกล้เคียง ร่วมให้การต้อนรับ นายอาทิวราห...

  โครงการชุมชนพึ่งตนเองด้วยสมุนไพร ตำบลเพชรชมภู
      

เป็นการอบรมให้ความรู้เเก่ชาวบ้าน ในการใช้ประโยชน์จากพืชสมุนไพรในชุมชน พึ่งตนเองเเละลดการบริโภคยาเ...

  สัญญาประชาคม สัญญาใจไทยทั้งชาติ
      

    สังคมไทยในอดีต เป็นสังคมที่มีความเข้มแข็ง ประชาชนอยู่ร่วมกันแบบพี่น้อง ช่วยเหล...


ท่านมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับการให้บริการของพนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลเพชรชมภู
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
พอใช้
น้อย
 


 
อบรมคุณธรรม จริยธรรม 2560 (1)
อบต.เพชรชมภู ร่วมกัน กำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย 21 ก.ค. 60 (2)
 
 
 
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 25 มิถุนายน 2557