องค์การบริหารส่วนตำบลเพชรชมภู อำเภอโกสัมพีนคร จังหวัดกำแพงเพชร : www.phetchompoo.go.th
 
 
  ลงพื้นที่มอบเงินช่วยเหลือ และของอุปโภคบริโภค แก่ผู...[วันที่ 2021-01-15][ผู้อ่าน 10]
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลเพชรชมภู ระงับเหตุไฟไหมบ้านเร...[วันที่ 2021-01-14][ผู้อ่าน 4]
 
  โครงการกิจกรรม 5 ส องค์การบริหารส่วนตำบลเพชรชมภู ป...[วันที่ 2021-01-11][ผู้อ่าน 9]
 
  โครงการรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุบนถนน (เทศกาลปี...[วันที่ 2020-12-29][ผู้อ่าน 15]
 
  ร่วมตรวจแปลงปลูกยางพาราเพื่อเข้าร่วมโครงการประกันร...[วันที่ 2020-12-28][ผู้อ่าน 5]
 
  โครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม ผู้บริหาร สมาชิกสภา...[วันที่ 2020-12-28][ผู้อ่าน 10]
 
  โครงการเยี่ยมบ้านเด็กนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค...[วันที่ 2020-12-28][ผู้อ่าน 7]
 
  ร่วมตรวจแปลงปลูกยางพาราเพื่อเข้าร่วมโครงการประกันร...[วันที่ 2020-12-28][ผู้อ่าน 5]
 
  กิจกรรมจิตอาสา "พัฒนาปรับปรุงสนามกีฬาและภูมิทัศน์ร...[วันที่ 2020-12-25][ผู้อ่าน 8]
 
  โครงการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น และโครงการ อบต.สัญจร ...[วันที่ 2020-12-22][ผู้อ่าน 14]
 
  สำรวจแหล่งน้ำในพื้นที่ตำบลเพชรชมภูเพื่อเสนอขอรับกา...[วันที่ 2020-12-17][ผู้อ่าน 14]
 
  รับชมการถ่ายทอดสด วันต่อต้านคอรัปชั่น โดยรับชมพร้อ...[วันที่ 2020-12-09][ผู้อ่าน 19]
 

หน้า 1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12|13|14|15|16