องค์การบริหารส่วนตำบลเพชรชมภู อำเภอโกสัมพีนคร จังหวัดกำแพงเพชร : www.phetchompoo.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 
 


โครงการฝึกอบรมเพื่อเพิ่มพูนศักยภาพ ผู้บริหารสมาชิกสภา พนักงาน อบต.เพชรชมภู และผู้นำท้องถิ่น


วันที่ 17 กรกฎาคม 2563 เวลา 08.30 น.อบต.เพชรชมภู นำโดยนางสาวประสพพร กระมล นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเพชรชมภู ได้จัดโครงการฝึกอบรมเพื่อเพิ่มพูนศักยภาพ ผู้บริหารสมาชิกสภา พนักงาน อบต.เพชรชมภู และผู้นำท้องถิ่น โดย นายชูชาติ ภู่แก้ว นายอำเภอโกสัมพีนคร เป็นประธานเปิดโครงการฯ นางสาวนพรัตน์ จันทโรภาส เป็นผู้กล่าวรายงาน พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา และพนักงาน อบต.เพชรชมภู ได้เข้าร่วมโครงการดังกล่าว โดยการจัดโครงการฯ ครั้งนี้ ได้รับเกียรติจากนายอิสระพงศ์ มิ่งเมืองมูล ท้องถิ่นอำเภอโกสัมพีนคร บรรยายให้ความรู้ในหัวข้อเรื่อง เทคนิคการทำงานเป็นทีมให้มีประสิทธิภาพ และดร.มงคล สามารถ มาเป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้ เพื่อเพิ่มพูนศักยภาพในการทำงาน ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลเพชรชมภู

2020-08-07
2020-08-07
2020-08-06
2020-08-06
2020-08-03
2020-07-31
2020-07-17
2020-07-16
2020-07-09
2020-07-08