องค์การบริหารส่วนตำบลเพชรชมภู อำเภอโกสัมพีนคร จังหวัดกำแพงเพชร : www.phetchompoo.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 
 


โครงการกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลเพชรชมภู


วันศุกร์ ที่ 11 กันยายน 2563 องค์การบริหารส่วนตำบลเพชรชมภู โดย นางสาวประสพพร กระมล นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเพชรชมภู นายณรงค์ พานิช ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเพชรชมภู นางรุ่งทิวา จันทประภา หัวหน้าสำนักปลัด นางพิชชาพร บัวบาง นักวิชาการศึกษา และครู/ผู้ดูแลเด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลเพชรชมภู ดำเนินโครงการกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน เพื่อให้เด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลเพชรชมภู ได้รับประโยชน์โดยตรงในการเรียนรู้นอกสถานที่ เที่ยวชมพิพิธภัณฑ์ อุทยานการศึกษาในวัด ณ วัดป่าภวนาราม หมู่ที่ 5 บ้านไหล่ประดา ตำบลเพชรชมภู อำเภอโกสัมพีนคร จังหวัดกำแพงเพชร
2020-09-16
2020-09-15
2020-09-14
2020-09-11
2020-09-10
2020-09-09
2020-09-08
2020-09-01
2020-08-27
2020-08-27