องค์การบริหารส่วนตำบลเพชรชมภู อำเภอโกสัมพีนคร จังหวัดกำแพงเพชร : www.phetchompoo.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 
 


ดำเนินการปฏิบัติการตามมาตรการหลักในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID–19)


วันจันทร์ที่ 14 กันยายน พ.ศ. 2563 องค์การบริหารส่วนตำบลเพชรชมภู โดย นางสาวประสพพร กระมล นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเพชรชมภู นางพิชชาพร บัวบาง นักวิชาการศึกษา และครู/ผู้ดูแลเด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลเพชรชมภู ดำเนินการปฏิบัติการตามมาตรการหลักในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019(โควิด – 19) โดยการทำความสะอาดภายในอาคารเรียน และของเล่นภายในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลเพชรชมภู

2020-09-16
2020-09-15
2020-09-14
2020-09-11
2020-09-10
2020-09-09
2020-09-08
2020-09-01
2020-08-27
2020-08-27