องค์การบริหารส่วนตำบลเพชรชมภู อำเภอโกสัมพีนคร จังหวัดกำแพงเพชร : www.phetchompoo.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 
 


ดำเนินการบริหารจัดการขยะและของเสียอันตราย


วันอังคาร ที่ 15 กันยายน พ.ศ. 2563 องค์การบริหารส่วนตำบลเพชรชมภู โดย นางสาวประสพพร กระมล นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเพชรชมภู ร่วมกับเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลเพชรชมภู ดำเนินการบริหารจัดการขยะและของเสียอันตราย โดยจัดเก็บขยะอันตราย คือ หลอดไฟฟลูออเรสเซนต์ ถ่านไฟฉาย และบรรจุภัณฑ์เคมีอันตรายอื่น ๆ เช่น ขวดยาฆ่าแมลง ขวดยาฆ่าหญ้า ในเขตพื้นที่ตำบลเพชรชมภู เพื่อรวบรวมและนำส่งให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดกำแพงเพชร จ้างเหมาบริษัทเอกชนทำการขนย้ายไปกำจัดทำลายอย่างถูกต้องตามหลักวิธีการ ในวันที่ 16 กันยายน พ.ศ. 2563 ตามโครงการการบริหารจัดการขยะและของเสียอันตราย ประจำปี พ.ศ. 2563 และมอบถังขยะอันตรายที่ได้รับมอบจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดกำแพงเพชรในโครงการบูรณาการสร้างความร่วมมือการบริหารจัดการขยะมูลฝอยตามแผนปฏิบัติการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน"จังหวัดสะอาด" ประจำปี พ.ศ.2563 ให้วัดเกาะรากเสียดนอก หมู่ที่ 2 บ้านเกาะรากเสียด จำนวน 1 ใบ

2020-09-16
2020-09-15
2020-09-14
2020-09-11
2020-09-10
2020-09-09
2020-09-08
2020-09-01
2020-08-27
2020-08-27