องค์การบริหารส่วนตำบลเพชรชมภู อำเภอโกสัมพีนคร จังหวัดกำแพงเพชร : www.phetchompoo.go.th
 
 
 


ตรวจรับงานโครงการวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 1


วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2564 คณะกรรมการตรวจงานจ้างร่วมกับประชาคมหมู่บ้านและเจ้าหน้าที่กองช่าง ลงพื้นที่ตรวจรับงานโครงการวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด 1 เมตร เส้นผ่าศูนย์กลาง 1.20 เมตร จำนวน 26 ท่อน บ้านวังชมภู หมู่ที่ 1 บริเวณสระแก้มลิง จำนวน 2 จุด งบประมาณ 70,000 บาท เนื่องด้วยปัจจุบันประชาชนได้รับความเดือดร้อนจากการใช้เส้นทางสัญจรและขนส่งผลผลิตทางการเกษตร องค์การบริหารส่วนตำบลเพชรชมภูจึงดำเนินการโครงการวางท่องระบายน้ำ คสล. สำหรับระบายน้ำให้สะดวก และรับมือกับสภาวะน้ำท่วมที่อาจเกิดขึ้น

2021-03-08
2021-03-05
2021-03-04
2021-02-26
2021-02-25
2021-02-25
2021-02-23
2021-02-23
2021-02-18
2021-02-17