องค์การบริหารส่วนตำบลเพชรชมภู อำเภอโกสัมพีนคร จังหวัดกำแพงเพชร : www.phetchompoo.go.th
 
 
 


ระงับเหตุอัคคีภัย บ้านนายประดิษฐ์ เอี่ยมอ่ำ เลขที่ 6 หมู่ที่ 9 บ้านวังเพชร ตำบลเพชรชมภู


วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2564 เวลาประมาณ 17.40 น. องค์การบริหารส่วนตำบลเพชรชมภู ได้รับแจ้งเหตุอัคคีภัย บ้านนายประดิษฐ์ เอี่ยมอ่ำ เลขที่ 6 หมู่ที่ 9 บ้านวังเพชร ตำบลเพชรชมภู อำเภอโกสัมพีนคร จังหวัดกำแพงเพชร นางสาวประสพพร กระมล นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเพชรชมภู สั่งการให้เจ้าหน้าที่งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย นำรถบรรทุกน้ำดับเพลิงเข้าระงับเหตุเพลิงไหม้ โดยฉีดน้ำสกัดเพลิงที่รุกไหม้เพื่อไม่ให้ลุกลาม ใช้เวลาประมาณ 25 นาที ก็สามารถควบคุมเพลิงไว้ได้ ซึ่งบ้านเรือนและทรัพย์สินได้รับความเสียหายในส่วนครัวหลังบ้าน และนายชูชาติ ภู่แก้ว นายอำเภอโกสัมพีนคร พร้อมด้วย นายประเสริฐ รานอก ปลัดอำเภอผู้ประสานงานประจำตำบลเพชรชมภู และนางสาวประสพพร กระมล นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเพชรชมภู ลงพื้นที่เพื่อตรวจสอบความเสียหายและให้กำลังใจครอบครัวผู้ประสบเหตุ โดยวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2564 องค์การบริหารส่วนตำบลเพชรชมภู มอบหมายเจ้าหน้าที่กองช่างลงพื้นที่ดำเนินการตรวจสอบและประเมินความเสียหายเพื่อเสนอคณะกรรมการศูนย์ช่วยเหลือประชาชนขององค์การบริหารส่วนตำบลเพชรชมภูใช้ประกอบการพิจารณาในการประชุมให้ความช่วยเหลือครอบครัวผู้ประสบเหตุ ต่อไป
2021-03-08
2021-03-05
2021-03-04
2021-02-26
2021-02-25
2021-02-25
2021-02-23
2021-02-23
2021-02-18
2021-02-17