องค์การบริหารส่วนตำบลเพชรชมภู อำเภอโกสัมพีนคร จังหวัดกำแพงเพชร : www.phetchompoo.go.th
 
 
 


ประชุมพิจารณาให้ความช่วยเหลือครอบครัวผู้ประสบอัคคีภัย บ้านนายประดิษฐ์ เอี่ยมอ่ำ เลขที่ 6 หมู่ที่ 9 บ้านวังเพชร


วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2564 คณะกรรมการศูนย์ช่วยเหลือประชาชนขององค์การบริหารส่วนตำบลเพชรชมภู โดยนางสาวประสพพร กระมล นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเพชรชมภู ประชุมพิจารณาให้ความช่วยเหลือครอบครัวผู้ประสบอัคคีภัย บ้านนายประดิษฐ์ เอี่ยมอ่ำ เลขที่ 6 หมู่ที่ 9 บ้านวังเพชร ตำบลเพชรชมภู อำเภอโกสัมพีนคร จังหวัดกำแพงเพชร เหตุเกิดเมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2564 เวลาประมาณ 17.40 น.
2021-03-08
2021-03-05
2021-03-04
2021-02-26
2021-02-25
2021-02-25
2021-02-23
2021-02-23
2021-02-18
2021-02-17