องค์การบริหารส่วนตำบลเพชรชมภู อำเภอโกสัมพีนคร จังหวัดกำแพงเพชร : www.phetchompoo.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 
 


รณรงค์ “แยกก่อนทิ้ง” 9 มกราคม 2562


วันที่ 9 ม.ค.2562 เวลา 08.30 น. นางสาวประสพพร กระมล นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเพชรชมภู ได้มอบหมาย ให้นายประสาท ทองดำ นางสมควร ปานเผื่อน รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลเพชรชมภู พร้อมด้วย นายณรงค์ พานิช ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเพชรชมภู และพนักงานเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลเพชรชมภู ร่วมกับนายสดุดี พุทธัง นายอำเภอโกสัมพีนคร และพนักงานเจ้าหน้าที่หน่วยงานราชการต่าง ๆ ในเขตอำเภอโกสัมพีนคร เข้าร่วมกิจกรรมรณรงค์ “แยกก่อนทิ้ง” เพื่อขับเคลื่อนการจัดการขยะมูลฝอย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 โดยการเดินรณรงค์ประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้และส่งเสริมการสร้างวินัย “แยกก่อนทิ้ง” ให้ครัวเรือนลดปริมาณขยะ ตามหลัก 3ช คือ ใช้น้อย ใช้ซ้ำ และนำกลับมาใช้ใหม่ รวมถึงสร้างจิตสำนึกและการมีส่วนร่วมในการลดปริมาณขยะต้นทางของประชาชน ณ บริเวณด้านหน้าร้านค้าวิสาหกิจชุมชน หมู่ที่ 19 บ้านวังใหม่ ตำบลโกสัมพี จากนั้นมาร่วมเดินรณรงค์ในเขตพื้นที่ตำบลเพชรชมภู ณ บริเวณหน้าธนาคาร ธ.ก.ส.สาขาอำเภอโกสัมพีนคร ถึงสะพานลอย หมู่ที่ 2 บ้านเกาะรากเสียด ตำบลเพชรชมภู
2020-01-27
2020-01-27
2020-01-23
2020-01-22
2020-01-10
2019-12-17
2019-11-12
2019-05-03
2019-04-23
2019-01-09