องค์การบริหารส่วนตำบลเพชรชมภู อำเภอโกสัมพีนคร จังหวัดกำแพงเพชร : www.phetchompoo.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 
 


ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเพชรชมภู เรื่องกำหนดสถานที่ หลักเกณฑ์และวิธีการปิดประกาศเกี่ยวกับการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จังหวัดกำแพงเพชร เขตเลือกตั้งที่2 (กรณีตำแหน่งว่าง)


2020-01-27
2020-01-27
2020-01-23
2020-01-22
2020-01-10
2019-12-17
2019-11-12
2019-05-03
2019-04-23
2019-01-09