องค์การบริหารส่วนตำบลเพชรชมภู อำเภอโกสัมพีนคร จังหวัดกำแพงเพชร : www.phetchompoo.go.th
 
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 25 มิถุนายน 2557

ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบล


 
เวลาเปิดทำการ เวลา 8.30 - 16.30 น.
องค์การบริหารส่วนตำบลเพชรชมภู
62 หมู่ที่ 9 บ้านวังเพชร ตำบลเพชรชมภู อำเภอโภสัมพีนคร จังหวัดกำแพงเพชร 
โทร/โทรสาร 094-640-6793 , 055-029-748
E- mail: admin@phetchompoo.go.th
 Web Site : WWW.PHETCHOMPOO.GO.TH