องค์การบริหารส่วนตำบลเพชรชมภู อำเภอโกสัมพีนคร จังหวัดกำแพงเพชร : www.phetchompoo.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 25 มิถุนายน 2557

กองคลัง

นางรัตติยา ปานคำ
หัวหน้าส่วนการคลัง
 
   
ว่าง นางสาวศุภลักษณ์ จันทร์ซ้อน -ว่าง-  นางสาวมาลัย ท้าวสาร
เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ เจ้าหน้าที่การเงินฯ เจ้าพนักงานการเงินฯ  นักวิชาการเงินและบัญชี
     
  นางสาวลูกนก ยศสมบัติ นางสาวศิริรัตน์ นนทศรี  นางสาวธัญสินี ศรีสมุทร
 ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่พัสดุ พนักงานจ้างเหมา  พนักงานจ้างทั่วไป