องค์การบริหารส่วนตำบลเพชรชมภู อำเภอโกสัมพีนคร จังหวัดกำแพงเพชร : www.phetchompoo.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 25 มิถุนายน 2557

กองช่าง

 
นายอรรณพ จินตกสิกิจ
หัวหน้าส่วนโยธา

 

 

-ว่าง-
นางสาวโสพิศ นันตา

นายช่างเขียนแบบ เจ้าพนักงานธุรการ
   
นายธีรเดช เอกปัชชา นายอดิศร รังศาสตร์
ผู้ช่วยนายช่างโยธา ผู้ช่วยช่างไฟฟ้า
     
   นายคงเดช แก้วเพชร  
   พนักงานจ้างเหมา