องค์การบริหารส่วนตำบลเพชรชมภู อำเภอโกสัมพีนคร จังหวัดกำแพงเพชร : www.phetchompoo.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 25 มิถุนายน 2557

กองช่าง


นายอรรณพ จินตกสิกิจ
หัวหน้าส่วนโยธานางสาวโสพิศ นันตา นายธีรเดช เอกปัชชา นายลำพล เอี่ยมอ่ำ
เจ้าพนักงานธุรการ ผู้ช่วยนายช่างโยธา พนักงานจ้างเหมา (ผู้ช่วยช่างเขียนแบบ)


 
นายจิรวัฒน์ คำแสง
นายกรุง สกุลวา
พนักงานจ้างเหมา (ผู้ช่วยช่างโยธา) พนักงานจ้างเหมา (ผู้ช่วยช่างไฟฟ้า)