วันที่
ชื่อเรื่อง
21  เม.ย. 2563
จ้างโครงการก่อสร้างฝายน้ำล้นคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 9 บริเวณไร่นายทวีป ทองดำ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  เม.ย. 2563
ซื้อจัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 8 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  เม.ย. 2563
ซื้อจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  เม.ย. 2563
จ้างโครงการก่อสร้างฝายน้ำล้น หมู่ที่ 5 (บริเวณนานายไพรัช พูลมาก) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  เม.ย. 2563
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 7 สายกรอกยายธร บริเวณไร่นายมานิต ขำหมอก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  เม.ย. 2563
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 8 เขตติดต่อหมู่ที่ 8 กับหมู่ที่ 6 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  เม.ย. 2563
ซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์กีฬา (เครื่องออกกำลังกายกลางแจ้ง) ติดตั้ง ณ บ้านใหม่พัฒนา หมู่ที่ 6 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  เม.ย. 2563
จ้างตรวจเช็คสภาพและบำรุงซ่อมแซมหัวจ่ายน้ำดับเพลิง หมู่ที่ 6 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  เม.ย. 2563
จ้างโครงการปรับปรุงระบบเสียงตามสาย หมู่ที่ 9 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  มี.ค. 2563
ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง