วันที่
ชื่อเรื่อง
23  ธ.ค. 2562
จ้างจ้างเหมาจัดสถานที่ ในพิธีรับพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี และจัดตั้งโต๊ะหมู่พร้อมพระบรมฉายาลักษณ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  ธ.ค. 2562
จ้างโครงการติดตั้งระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด หมู่ที่ 5 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  ธ.ค. 2562
จ้างโครงการติดตั้งระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด หมู่ที่ 7 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  ธ.ค. 2562
ซื้อจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 12 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  ธ.ค. 2562
ซื้อจัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 32 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  ธ.ค. 2562
ซื้อจัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  ธ.ค. 2562
จ้างโครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง บ้านแสงตะวัน หมู่ที่ 8 (บริเวณไร่สุพจน์ กวางแก้ว-สายสำนักสงฆ์ทุกขตะป่าเลไลย์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  ธ.ค. 2562
จ้างโครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง บ้านเกาะรากเสียด หมู่ที่ 2 (ถนนลูกรังในหมู่บ้านบ้านเกาะรากเสียด หมู่ที่ 2) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  ธ.ค. 2562
จ้างโครงการซ่อมแซมสปริงเวย์ (ทางเข้า-ออกน้ำ) บ้านไหล่ประดา หมูที่ 5 (สระหลวง บ้านไหล่ประดา หมู่ที่ 5) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  ธ.ค. 2562
ซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง