วันที่
ชื่อเรื่อง
1  พ.ย. 2561
จ้างจ้างเหมาซ่อมบำรุงครุภัณฑ์รถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน กข 6042 กำแพงเพชร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  พ.ย. 2561
จ้างจ้างตรวจเช็คสภาพรถและซ่อมบำรุงรถยนต์ส่วนกลางหมายเลขทะเบียน กข 6463 กำแพงเพชร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  พ.ย. 2561
จ้างจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันพร้อมน้ำดื่ม โครงการแข่งขันกีฬาเปตองต้านยาเสพติดตำบลเพชรชมภู หมู่ที่ 9 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  พ.ย. 2561
จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันพร้อมน้ำดื่ม โครงการแข่งขันกีฬาเปตองต้านยาเสพติดตำบลเพชรชมภู หมู่ที่ 9
5  พ.ย. 2561
จ้างตรวจเช็คสภาพรถและซ่อมบำรุงรถยนต์ส่วนกลางหมายเลขทะเบียน กข 6463 กำแพงเพชร
29  ต.ค. 2561
ซื้อจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 10 รายการ (สำนักงานปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  ต.ค. 2561
ซื้อจัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 3 รายการ (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  ต.ค. 2561
ซื้อจัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 36 รายการ (สำนักงานปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  พ.ย. 2561
จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 10 รายการ (สำนักงานปลัด)
1  พ.ย. 2561
จัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 36 รายการ (สำนักงานปลัด)