วันที่
ชื่อเรื่อง
17  ก.ย. 2561
โครงการก่อสร้างลานอเนกประสงค์ (เพิ่มเติม) อบต.เพชรชมภู บ้านวังเพชร หมู่ที่ 9
17  ก.ย. 2561
จ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซม รถยนต์ส่วนกลางยี่ห้อฟอร์ด หมายเลขทะเบียน กข 6042
17  ก.ย. 2561
จัดซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 9 รายการ
7  ก.ย. 2561
ซื้อจัดซื้อวัสดุการศึกษารายหัวให้กับเด็กเล็ก จำนวน 97 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  ก.ย. 2561
จัดซื้อวัสดุการศึกษารายหัวให้กับเด็กเล็ก จำนวน 97 รายการ
7  ก.ย. 2561
ซื้อจัดซื้อวัสดุสำนักงาน 17 รายการ (งานการศึกษา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  ก.ย. 2561
จัดซื้อวัสดุสำนักงาน 17 รายการ (งานการศึกษา)
10  ก.ย. 2561
จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (กองคลัง) จำนวน 3 รายการ
7  ก.ย. 2561
ซื้อจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (กองคลัง) จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  ก.ย. 2561
จ้างโครงการติดตั้งระบบเสียงตามสาย บ้านเกาะรากเสียด หมู่ที่ 7 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง