วันที่
ชื่อเรื่อง
20  ก.ย. 2561
จัดซื้อวัสดุสำนักงาน เพื่อใช้ในงานราชการ จำนวน 8 รายการ
20  ก.ย. 2561
จ้างจ้างเหมาดำเนินการโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์พื้นที่สีเขียว ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.เพชรชมภู โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  ก.ย. 2561
ซื้อจัดซื้อวัสดุสำนักงาน เพื่อใช้ในงานราชการ จำนวน 8 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  ก.ย. 2561
จ้างโครงการก่อสร้างลานอเนกประสงค์ (เพิ่มเติม) อบต.เพชรชมภู บ้านวังเพชร หมู่ที่ 9 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  ก.ย. 2561
โครงการก่อสร้างลานอเนกประสงค์ (เพิ่มเติม) อบต.เพชรชมภู บ้านวังเพชร หมู่ที่ 9
17  ก.ย. 2561
จ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซม รถยนต์ส่วนกลางยี่ห้อฟอร์ด หมายเลขทะเบียน กข 6042
17  ก.ย. 2561
จัดซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 9 รายการ
7  ก.ย. 2561
ซื้อจัดซื้อวัสดุการศึกษารายหัวให้กับเด็กเล็ก จำนวน 97 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  ก.ย. 2561
จัดซื้อวัสดุการศึกษารายหัวให้กับเด็กเล็ก จำนวน 97 รายการ
7  ก.ย. 2561
ซื้อจัดซื้อวัสดุสำนักงาน 17 รายการ (งานการศึกษา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง