วันที่
ชื่อเรื่อง
18  พ.ค. 2563
จ้างโครงการขุดลอกคลองตะแบก หมู่ที่ 5 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  พ.ค. 2563
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 10 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  พ.ค. 2563
จ้างโครงการขุดแก้มลิง หมู่ที่ 6 คลองวังโป่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  พ.ค. 2563
จ้างโครงการปรับปรุงระบบรับน้ำดิบ หมู่ที่ 4 (โรงสูบน้ำดิบระบบประปา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  พ.ค. 2563
ซื้อจัดซื้ออาหารเสริม (นม) ช่วงการเลื่อนเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 (18 พฤษภาคม 2563 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2563) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  พ.ค. 2563
ซื้อจัดซื้ออาหารเสริม (นม) ช่วงการเลื่อนเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  พ.ค. 2563
จ้างจ้างเหมาดำเนินการซ่อมบำรุง เครื่องถ่ายเอกสาร หมายเลขครุภัณฑ์ 417 55 004 จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  พ.ค. 2563
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 2 (สายบ้าน น.ส.วารี กลิ่นรุ่ง ถึงสระหลวง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  พ.ค. 2563
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 3 สายเขาโล้น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  พ.ค. 2563
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัสท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น กพ.ถ.59 - 004 สายบ้านเกาะรากเสียด 1 หมู่ที่ 3 ตำบลเพชรชมภู กว้าง 8 เมตร ยาว 3,000 เมตร หนา 0.04 เมตร องค์การบริหารส่วนตำบลเพชรชมภู อำเภอโกสัมพีนคร จังหวัดกำแพงเพชร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)