องค์การบริหารส่วนตำบลเพชรชมภู อำเภอโกสัมพีนคร จังหวัดกำแพงเพชร : www.phetchompoo.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 
 
  ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเพชรชมภู เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่...
      

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเพชรชมภู เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นอาสาสมัครบริบาลท้อง...

  โครงการกิจกรรมส่งเสริมการใช้คู่มือเฝ้าระวังและส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย
      

วันที่ 7 กรกฎาคม 2563 องค์การบริหารส่วนตำบลเพชรชมภู ได้จัดโครงการกิจกรรมส่งเสริมการใช้คู่มือเฝ้าร...

  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์คัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่นตำบลเพชรชมภู
      

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์คัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่นตำบลเพชรชมภู เพื่อ...


 
 
 
 

ท่านมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับการให้บริการของพนักงาน อบต.เพชรชมภู
ดีมาก
ดี
พอใช้
ปรับปรุง
 


 
รณรงค์สร้างจิตสำนึกด้านสิ่งแวดล้อมในการลด คัดแยกขยะ ด้วยหลักการ 3R เพื่อโลก เพื่อเรา
อบรมคุณธรรม จริยธรรม 2560 (1)
 
 
 
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 25 มิถุนายน 2557