องค์การบริหารส่วนตำบลเพชรชมภู อำเภอโกสัมพีนคร จังหวัดกำแพงเพชร : www.phetchompoo.go.th
 
 
 
 
  ลงพื้นที่มอบเงินช่วยเหลือ และของอุปโภคบริโภค แก่ผู้ประสบเหตุอัคคีภัย บ้านนางอรทัย พลเก่ง
      

วันที่ 15 มกราคม 2564 นายชูชาติ ภู่แก้ว นายอำเภอโกสัมพีนคร นางสาวประสพพร กระมล นายกองค์การบริหารส...

  องค์การบริหารส่วนตำบลเพชรชมภู ระงับเหตุไฟไหมบ้านเรือนประชาชน
      

วันที่ 14 มกราคม 2564 เวลาประมาณ 09.00 น. เกิดเหตุอัคคีภัย บ้านนางอรทัย พลเก่ง บ้านเลขที่ 114 หมู...

  โครงการกิจกรรม 5 ส องค์การบริหารส่วนตำบลเพชรชมภู ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
      

วันที่ 11 มกราคม 2564 นำโดย นางสาวประสพพร กระมล นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเพชรชมภู นำจิตอาสาพระราช...


 
 
 
 

 


 
การป้องกัน COVID-19 ในสถานศึกษา
รณรงค์สร้างจิตสำนึกด้านสิ่งแวดล้อมในการลด คัดแยกขยะ ด้วยหลักการ 3R เพื่อโลก เพื่อเรา
 
 
 
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 25 มิถุนายน 2557