องค์การบริหารส่วนตำบลเพชรชมภู อำเภอโกสัมพีนคร จังหวัดกำแพงเพชร : www.phetchompoo.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 
 
 
  กิจกรรมจิตอาสาภัยพิบัติตำบลเพชรชมภู เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
      

ตามที่ประชาชนในเขตพื้นที่ตำบลเพชรชมภู ได้รับผลกระทบจากอุทกภัย เนื่องจากเกิดฝนตกหนัก น้ำป่าไหลหลาก...

  กิจกรรมน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ณ หอประชุมอำเภอโกสัมพ...
      

วันศุกร์ที่ 23 ตุลาคม 2563 นำโดย นางสาวประสพพร กระมล นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเพชรชมภู ร่วมกับ คณ...

  กิจกรรมจิตอาสาถวายพระราชกุศลเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
      

วันศุกร์ที่ 23 ตุลาคม 2563 นำโดย นางสาวประสพพร กระมล นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเพชรชมภู ร่วมกับ สม...


 
 
 
 

ท่านมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับการให้บริการของพนักงาน อบต.เพชรชมภู
ดีมาก
ดี
พอใช้
ปรับปรุง
 


 
การป้องกัน COVID-19 ในสถานศึกษา
รณรงค์สร้างจิตสำนึกด้านสิ่งแวดล้อมในการลด คัดแยกขยะ ด้วยหลักการ 3R เพื่อโลก เพื่อเรา
 
 
 
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 25 มิถุนายน 2557