องค์การบริหารส่วนตำบลเพชรชมภู อำเภอโกสัมพีนคร จังหวัดกำแพงเพชร : www.phetchompoo.go.th
 
 
 
 
  มอบซุ้มที่พักบริการประชาชน จัดทำโดย ชุมชนตำบลเพชรชมภู ให้กับ ด่านตรวจยาเสพติดเกาะรากเสียด
      

  ลงพื้นที่ หมู่ที่ 1 เพื่อสำรวจปริมาณขยะในครัวเรือน และสอบถามประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงานภ...
      

วันที่ 14 พฤษภาคม 2564 นางสาวประสพพร กระมล นายก อบต.เพชรชมภู ร่วมกับเจ้าหน้าที่ อบต.และน้อง ๆ ทีม...

  ตรวจงานจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 9
      

คณะกรรมการตรวจงานจ้าง ประชาคมหมู่บ้าน พร้อมด้วยพนักงานกองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลเพชรชมภู ล...


 
 
 
 

 


 
การถ่ายทอดสดการประชุมชี้แจงการประเมิน ITA ประจำปี 2564
วิธีการป้องกันตัวเองจากเชื้อโควิด 19
 
 
 
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 25 มิถุนายน 2557