องค์การบริหารส่วนตำบลเพชรชมภู อำเภอโกสัมพีนคร จังหวัดกำแพงเพชร : www.phetchompoo.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 
 
  โครงการสนับสนุนการบริหารจัดการขยะและของเสียอันตราย ประจำปี 2563
      

เมื่อวันพุธ ที่ 16 กันยายน 2563 นางสาวประสพพร กระมล นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเพชรชมภู มอบหมายเจ้า...

  ดำเนินการบริหารจัดการขยะและของเสียอันตราย
      

วันอังคาร ที่ 15 กันยายน พ.ศ. 2563 องค์การบริหารส่วนตำบลเพชรชมภู โดย นางสาวประสพพร กระมล นายกองค์...

  ดำเนินการปฏิบัติการตามมาตรการหลักในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID–19)
      

วันจันทร์ที่ 14 กันยายน พ.ศ. 2563 องค์การบริหารส่วนตำบลเพชรชมภู โดย นางสาวประสพพร กระมล นายกองค์ก...


 
 
 
 

ท่านมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับการให้บริการของพนักงาน อบต.เพชรชมภู
ดีมาก
ดี
พอใช้
ปรับปรุง
 


 
รณรงค์สร้างจิตสำนึกด้านสิ่งแวดล้อมในการลด คัดแยกขยะ ด้วยหลักการ 3R เพื่อโลก เพื่อเรา
อบรมคุณธรรม จริยธรรม 2560 (1)
 
 
 
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 25 มิถุนายน 2557