องค์การบริหารส่วนตำบลเพชรชมภู อำเภอโกสัมพีนคร จังหวัดกำแพงเพชร : www.phetchompoo.go.th
 
 
 
 
  ร่วมควบคุมและป้องกันการการแพร่ระบาดของโรคไข้เลือดออกในพื้นที่
      

  ซ่อมแซมที่อยู่อาศัย ให้แก่ผู้ประสบความเสียหายจากเหตุวาตภัย ณ หมู่ที่ 4 บ้านเนินกรวด ตำบลลานดอกไม้ตก
       วันศุกร์ ที่ ๕ มีนาคม ๒๕๖๔ เวลา 09.00 น.นายชูชาติ ภู่แก้ว นายอำเภอโกสัมพีนคร นางสาวประสพพร กระมล นาย...
  ร่วมเป็นประธานเปิดโครงการตำบลจัดการสิ่งแวดล้อมต้านภัยไข้เลือดออก/ชิคุนกุนยา
      

วันที่ 4 มีนาคม 2564 นางสาวประสพพร กระมล นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเพชรชมภู ร่วมเป็นประธานเปิดโครง...


 
 
 
 

 


 
การถ่ายทอดสดการประชุมชี้แจงการประเมิน ITA ประจำปี 2564
วิธีการป้องกันตัวเองจากเชื้อโควิด 19
 
 
 
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 25 มิถุนายน 2557