องค์การบริหารส่วนตำบลเพชรชมภู อำเภอโกสัมพีนคร จังหวัดกำแพงเพชร : www.phetchompoo.go.th
 
 
 
 
  เข้าร่วมงานเข้าปริวาสกรรมปฎิบัติธรรมบวชพีพราหมณ์ ณ วัดป่าภาวนาราม ตำบลเพชรชมภู
      

วันที่ 18 พฤศจิกายน 2563 เวลา 08.00 น. นางสาวประสพพร กระมล นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเพชรมภู พร้อม...

  ร่วมต้อนรับ รมช.มนัญญา ไทยเศรษฐ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
      

วันที่ 12 พฤศจิกายน 2563 นางสาวประสพพร กระมล นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเพชรชมภู พร้อมด้วย พนักงานอ...

  ร่วมดำเนินการตั้งด่านชั่งน้ำหนักยานพาหนะ เพื่อร่วมกันดำเนินการป้องปรามผู้ฝ่าฝืนกฎหมายกับรถบรรทุกที่บ...
      

วันที่ 11 พฤศจิกายน 2563 เวลา 09.30 น. นางสาวประสพพร กระมล นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเพชรชมภู พร้อ...


 
 
 
 

ท่านมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับการให้บริการของพนักงาน อบต.เพชรชมภู
ดีมาก
ดี
พอใช้
ปรับปรุง
 


 
การป้องกัน COVID-19 ในสถานศึกษา
รณรงค์สร้างจิตสำนึกด้านสิ่งแวดล้อมในการลด คัดแยกขยะ ด้วยหลักการ 3R เพื่อโลก เพื่อเรา
 
 
 
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 25 มิถุนายน 2557