องค์การบริหารส่วนตำบลเพชรชมภู อำเภอโกสัมพีนคร จังหวัดกำแพงเพชร : www.phetchompoo.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 
 
  🌳"วันต้นไม้แห่งชาติ"🌳
      

ประชาสัมพันธ์ !!! 🌳"วันต้นไม้แห่งชาติ"🌳
(ตรงกับวันพุธ ที่ 6...

  องค์การบริหารส่วนตำบลเพชรชมภู รณรงค์งดเผาป่า
      

เพื่อลดหมอกควัน รวมถึงส่งผลให้ลูกหลานปลอดภัย โลกไร้มลพิษ

  แนวทางควบคุมโรคติดต่อและโรคมือเท้าปากในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและโรงเรียนอนุบาล
      

 
 
 
 

ท่านมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับการให้บริการของพนักงาน อบต.เพชรชมภู
ดีมาก
ดี
พอใช้
ปรับปรุง
 


 
รณรงค์สร้างจิตสำนึกด้านสิ่งแวดล้อมในการลด คัดแยกขยะ ด้วยหลักการ 3R เพื่อโลก เพื่อเรา
อบรมคุณธรรม จริยธรรม 2560 (1)
 
 
 
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 25 มิถุนายน 2557