องค์การบริหารส่วนตำบลเพชรชมภู อำเภอโกสัมพีนคร จังหวัดกำแพงเพชร : www.phetchompoo.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 
 
  งดเยี่ยมผู้ป่วยในโรงพยาบาลโกสัมพีนคร ตั้งแต่ 23 มีนาคม 2563
      

***ประชาสัมพันธ์จากโรงพยาบาลโกสัมพีนคร***

เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื...

   จัดกิจกรรมทำความสะอาดสำนักงาน เพื่อป้องกันและฆ่าเชื้อ COVID -19 เนื่องในวันท้องถิ่นไทย 18 มีนาคม 63
      

เนื่องในวันท้องถิ่นไทย 18 มีนาคม 63
นายอิสระพงศ์ มิ่งเมืองมูล ท้องถิ่นอำเภอโกสัมพีนคร ร่วม...

  โครงการควบคุมป้องกันโรคและแก้ไขปัญหาการแพร่ระบาดของโรคติดต่อ
      

วันที่ 13 มีนาคม 2563 เวลา 08.30 น. อบต.เพชรชมภู ได้ดำเนินการจัดโครงการควบคุมป้องกันโรคและแก้ไขปั...ท่านมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับการให้บริการของพนักงาน อบต.เพชรชมภู
ดีมาก
ดี
พอใช้
ปรับปรุง
 


 
รณรงค์สร้างจิตสำนึกด้านสิ่งแวดล้อมในการลด คัดแยกขยะ ด้วยหลักการ 3R เพื่อโลก เพื่อเรา
อบรมคุณธรรม จริยธรรม 2560 (1)
 
 
 
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 25 มิถุนายน 2557