องค์การบริหารส่วนตำบลเพชรชมภู อำเภอโกสัมพีนคร จังหวัดกำแพงเพชร : www.phetchompoo.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป
ข้อมูลทั้งหมด 57 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 องค์การบริหารส่วนตำบลเพชรชมภู ได้อำนวยความสะดวกในการออกหนังสือรับรองรายได้ให้แก่ทหารผ่านศึกฯบัตรชั้นที่ 3 ที่มีภูมิลำเนาอยู่ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลเพชรชมภู [ 5 ส.ค. 2563 ]4
2 เรื่อง รับสมัครและคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนตำบลเพชรชมภู เพื่อดูแลผู้สูลอายุที่มีภาวะพึ่งพิง [ 4 ส.ค. 2563 ]3
3 ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้เสีนภายนอก (EIT) [ 22 ก.ค. 2563 ]8
4 คำสั่งองค์การบริหารส่วนจังหวัดกำแพงเพชร [ 2 มิ.ย. 2563 ]16
5 ลงพื้นที่เยี่ยมผู้ปกครองของเด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กอบต.เพชรชมภู [ 21 พ.ค. 2563 ]19
6 ประชาสัมพันธ์การรับโอน(ย้าย) พนักงานส่วนตำบล [ 21 พ.ค. 2563 ]25
7 องค์การบริหารส่วนตำบลเพชรชมภู รณรงค์งดเผาป่า เพื่อลดหมอกควัน รวมถึงส่งผลให้ลูกหลานปลอดภัย โลกไร้มลพิษ [ 5 พ.ค. 2563 ]27
8 👉สาระน่ารู้!!! 💦การจัดการน้ำเสียในชุมชน💦 โดย องค์การบริหารส่วนตำบลเพชรชมภู [ 5 พ.ค. 2563 ]22
9 💦รณรงค์ร่วมกันประหยัดน้ำ💦 [ 5 พ.ค. 2563 ]24
10 ประกาศอบต.เพชรชมภู เรื่อง ยกเลิกสำเนาบัตรประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้าน ฯ [ 24 เม.ย. 2563 ]18
11 มาตราการบรรเทาผลกระทบ จากสถานการณ์ COVID - 19 [ 16 เม.ย. 2563 ]20
12 มาตรการควบคุมป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 อบต.เพชรชมภู [ 10 เม.ย. 2563 ]27
13 เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุเเละเบี้ยความพิการ [ 10 เม.ย. 2563 ]29
14 ลงพื้นที่เพื่อสำรวจความเสียหายประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนจากการเกิดวาตภัยในเขตพื้นที่ตำบลเพชรชมภู [ 10 เม.ย. 2563 ]21
15 ประชุมยาเสพติดประจำเดือน ธันวาคม 2562 [ 17 ธ.ค. 2562 ]121
16 โครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม ผู้บริหาร สมาชิกสภา อบต. พนักงานอบต.เพชรชมภูและผู้นำท้องถิ่น ประจำปี 2562 [ 29 ส.ค. 2562 ]154
17 โครงการพอกเข่าบรรเทาปวดด้วยสมุนไพรและภูมิปัญญาไทย หมู่ที่ 1 และหมู่ที่7 [ 26 มิ.ย. 2562 ]165
18 โครงการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก หมู่ที่ 3 [ 9 มิ.ย. 2562 ]155
19 โครงการชาวเกาะรากเสียดรักษ์ไต ชีวิตสดใสชะลอไตวายเรื้องรัง [ 6 มิ.ย. 2562 ]163
20 ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านการเลือกสรรและขึ้นบัญชีผู้ผ่านการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง [ 30 พ.ค. 2562 ]7
 
หน้า 1|2|3