องค์การบริหารส่วนตำบลเพชรชมภู อำเภอโกสัมพีนคร จังหวัดกำแพงเพชร : www.phetchompoo.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป
ข้อมูลทั้งหมด 69 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 รายงานการลงระบบ LHR ประจำปีงบประมาณ 2563 ครั้งที่ 2 [ 20 ต.ค. 2563 ]2
2 วันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ วันที่ 21 ตุลาคม ของทุกปี [ 16 ต.ค. 2563 ]6
3 ประชาสัมพันธ์เน้นย้ำให้ประชาชนรักษาวินัยในการป้องกันโรคโควิด-19 [ 1 ต.ค. 2563 ]3
4 ประชาสัมพันธ์ "วันป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าโลก ปี 2563 วันที่ 28 กันยายน 2563 [ 25 ก.ย. 2563 ]9
5 การชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2563 [ 1 ก.ย. 2563 ]13
6 โครงการพัฒนาตำบลแบบบูรณาการ (Tanbon Smart Team) [ 1 ก.ย. 2563 ]29
7 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์รับโอน (ย้าย) ข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น [ 1 ก.ย. 2563 ]13
8 ประชาสัมพันธ์การรับลงทะเบียนขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ตำบลเพชรชมภู [ 1 ก.ย. 2563 ]17
9 องค์การบริหารส่วนตำบลเพชรชมภู ได้อำนวยความสะดวกในการออกหนังสือรับรองรายได้ให้แก่ทหารผ่านศึกฯบัตรชั้นที่ 3 ที่มีภูมิลำเนาอยู่ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลเพชรชมภู [ 5 ส.ค. 2563 ]41
10 เรื่อง รับสมัครและคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนตำบลเพชรชมภู เพื่อดูแลผู้สูลอายุที่มีภาวะพึ่งพิง [ 4 ส.ค. 2563 ]19
11 ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้เสีนภายนอก (EIT) [ 22 ก.ค. 2563 ]25
12 โครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมผู้บริหาร สมาชิกสภา อบต. พนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลเพชรชมภู และผู้นำท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ 2563 [ 16 ก.ค. 2563 ]2
13 คำสั่งองค์การบริหารส่วนจังหวัดกำแพงเพชร [ 2 มิ.ย. 2563 ]38
14 ลงพื้นที่เยี่ยมผู้ปกครองของเด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กอบต.เพชรชมภู [ 21 พ.ค. 2563 ]42
15 ประชาสัมพันธ์การรับโอน(ย้าย) พนักงานส่วนตำบล [ 21 พ.ค. 2563 ]44
16 องค์การบริหารส่วนตำบลเพชรชมภู รณรงค์งดเผาป่า เพื่อลดหมอกควัน รวมถึงส่งผลให้ลูกหลานปลอดภัย โลกไร้มลพิษ [ 5 พ.ค. 2563 ]46
17 👉สาระน่ารู้!!! 💦การจัดการน้ำเสียในชุมชน💦 โดย องค์การบริหารส่วนตำบลเพชรชมภู [ 5 พ.ค. 2563 ]41
18 💦รณรงค์ร่วมกันประหยัดน้ำ💦 [ 5 พ.ค. 2563 ]44
19 ประกาศอบต.เพชรชมภู เรื่อง ยกเลิกสำเนาบัตรประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้าน ฯ [ 24 เม.ย. 2563 ]39
20 รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี 2562 [ 17 เม.ย. 2563 ]3
 
หน้า 1|2|3|4