องค์การบริหารส่วนตำบลเพชรชมภู อำเภอโกสัมพีนคร จังหวัดกำแพงเพชร : www.phetchompoo.go.th
 
 
รายงานการประชุมสภาฯ
ข้อมูลทั้งหมด 34 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 รายงานการประชุมสภาสมัยสามัญประจำปี พ.ศ.2563 สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 [ 28 ธ.ค. 2563 ]18
2 รายงานการประชุมสภาสมัยวิสามัญประจำปี พ.ศ.2563 สมัยที่ 1 [ 5 ส.ค. 2563 ]87
3 รายงานการประชุมสภาสมัยสามัญประจำปี พ.ศ.2563 สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 [ 25 มี.ค. 2563 ]94
4 รายงานการประชุมสภาสมัยสามัญประจำปี พ.ศ.2563 สมัยที่ 1 ครั้งที่ 2 [ 25 มี.ค. 2563 ]109
5 รายงานการประชุมสภาสมัยวิสามัญประจำปี พ.ศ.2562 สมัยที่ 2 [ 23 มี.ค. 2563 ]91
6 รายงานการประชุมสภาสมัยสามัญประจำปี พ.ศ.2562 สมัยที่ 4 [ 23 มี.ค. 2563 ]130
7 รายงานการประชุมสภาสมัยสามัญประจำปี พ.ศ.2562 สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 [ 10 ต.ค. 2562 ]94
8 รายงานการประชุมสภาสมัยสามัญประจำปี พ.ศ.2562 สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 [ 10 ต.ค. 2562 ]93
9 รายงานการประชุมสภาสมัยวิสามัญประจำปี พ.ศ.2562 สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 [ 9 ส.ค. 2562 ]87
10 รายงานการประชุมสภาสมัยวิสามัญประจำปี พ.ศ.2562 สมัยที่ 1 ครั้งที่ 2 [ 9 ส.ค. 2562 ]74
11 รายงานการประชุมสภาสมัยวิสามัญประจำปี พ.ศ.2562 สมัยที่ 1 ครั้งที่ 3 [ 9 ส.ค. 2562 ]66
12 รายงานการประชุมสภาสมัยสามัญประจำปี พ.ศ.2562 สมัยที่ 2 [ 10 มิ.ย. 2562 ]104
13 รายงานการประชุมสภาสมัยสามัญประจำปี พ.ศ.2562 สมัยที่ 1 ครั้งที่ 2 [ 30 เม.ย. 2562 ]77
14 รายงานการประชุมสภาสมัยสามัญประจำปี พ.ศ.2562 สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 [ 15 มี.ค. 2562 ]90
15 รายงานการประชุมสภาสมัยวิสามัญ ประจำปี พ.ศ.2561 สมัยที่ 1 [ 30 เม.ย. 2561 ]209
16 รายงานการประชุมสภาสมัยวิสามัญ ประจำปี พ.ศ.2560 สมัยที่ 2 [ 2 มี.ค. 2561 ]212
17 รายงานการประชุมสภาสมัยสามัญ ประจำปี พ.ศ.2560 สมัยที่ 4 [ 7 ธ.ค. 2560 ]219
18 รายงานการประชุมสภาสมัยสามัญ ประจำปี พ.ศ.2560 สมัยที่ 3 [ 9 พ.ย. 2560 ]222
19 รายงานการประชุมสภาสมัยสามัญ ประจำปี พ.ศ.2560 สมัยที่ 2 [ 18 ส.ค. 2560 ]230
20 รายงานการประชุมสภาสมัยวิสามัญ ประจำปี พ.ศ.2560 สมัยที่ 1 [ 28 เม.ย. 2560 ]226
 
หน้า 1|2