องค์การบริหารส่วนตำบลเพชรชมภู อำเภอโกสัมพีนคร จังหวัดกำแพงเพชร : www.phetchompoo.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 
ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง
ข้อมูลทั้งหมด 121 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเพชรชมภู เรื่องประกวดราคาจ้างก่อสร้างซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น กพ.ถ. ๕๙-๐๐๔ สายบ้านเกาะรากเสียด ๑ หมู่ที่ ๓ ตำบลเพชรชมภู กว้าง ๖ เมตร ยาว ๕๒๐ เมตร หนา ๐.๐๔ เมตร ไหล่ทางข้างละ ๑-๑.๕ เมตร องค์การบริหารส [ 31 ส.ค. 2563 ]23
2 ราคากลางโครงการประกวดราคาจ้างก่อสร้างซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น กพ.ถ. ๕๙-๐๐๔ สายบ้านเกาะรากเสียด ๑ หมู่ที่ ๓ ตำบลเพชรชมภู กว้าง ๖ เมตร ยาว ๕๒๐ เมตร หนา ๐.๐๔ เมตร ไหล่ทางข้างละ ๑-๑.๕ เมตร องค์การบริหารส่วนตำบลเพชรชมภู อำเภอโกสัมพ [ 28 ส.ค. 2563 ]14
3 ราคากลางโครงการซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น กพ.ถ 59-004 สายบ้านเกาะรากเสียด 1 หมู่ที่ 3 ตำบลเพชรชมภู กว้าง 8 เมตร ยาว 3,000 เมตร หนา 0.04 เมตร องค์การบริหารส่วนตำบลเพชรชมภู อำเภอโกสัมพีนคร จังหวัดกำแพงเพชร [ 14 เม.ย. 2563 ]65
4 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเพชรชมภู เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น กพ.ถ 59-004 สายบ้านเกาะรากเสียด 1 หมู่ที่ 3 ตำบลเพชรชมภู กว้าง 8 เมตร ยาว 3,000 เมตร หนา 0.04 เมตร องค์การบริหารส่วนตำบลเพชรชมภู [ 14 เม.ย. 2563 ]51
5 งบหน้าสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน สิงหาคม 2562 [ 2 ก.ย. 2562 ]144
6 งบหน้าสรุปผลการจัดซื้อ จัดจ้าง ประจำเดือน เมษายน 2562 [ 1 พ.ค. 2562 ]170
7 งบหน้าสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มีนาคม 2562 [ 1 เม.ย. 2562 ]169
8 ประกาศประกวดราคาจัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) จำนวน 1 คัน ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,000 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 90 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 13 ก.พ. 2562 ]223
9 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณ (บก.06) โครงการจัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) จำนวน 1 คัน ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,000 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 90 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ [ 1 ก.พ. 2562 ]192
10 ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยางพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น กพ.ถ59-012 สายบ้านมอเสือดุ9 หมู่ที่ 3ตำบลเพชรชมภู [ 11 ธ.ค. 2561 ]241
11 ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนลาดยางพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น กพ.ถ 59-012 สายบ้านมอเสือดุ 9 หมู่ที่ 3 ตำบลเพชรชมภู [ 3 ธ.ค. 2561 ]275
12 เปิดเผยราคากลางโครงการติดตั้งระบบเสียงตามสาย หมู่ที่ 7 บ้านเกาะรากเสียดใน [ 4 ก.ย. 2561 ]278
13 เปิดเผยราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านใหม่พัฒนา หมู่ที่ 6 (สายบ้านนายชัยยา สุวิพันธ์ - บ้านนางติ๋ม นวลศรี)) [ 23 ก.ค. 2561 ]285
14 เปิดเผยราคากลางโครงการก่อสร้างรั้วศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.เพชรชมภู บ้านใหม่พัฒนา หมู่ที่ 6 [ 14 มิ.ย. 2561 ]1001
15 เปิดเผยราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านมอเสือดุ หมู่ที่ 3 (สายบ้านนายวิจิตร ทองลา) [ 14 มิ.ย. 2561 ]230
16 เปิดเผยราคากลางโครงการปรับปรุงซ่อมแซมเสริมผิวทางพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีตถนนลาดยาง สายบ้านเกาะรากเสียด – น้ำตกวังชมภู [ 23 พ.ค. 2561 ]266
17 เปิดเผยราคากลางโครงการก่อสร้างลานอเนกประสงค์ ณ ที่ทำการ อบต.เพชรชมภู บ้านวังเพชร หมู่ที่ 9 [ 27 มี.ค. 2561 ]257
18 เปิดเผยราคากลางโครงการก่อสร้างแก้มลิง บ้านวังชมภู หมู่ที่ 1 (บริเวณไร่นายทองดี จุ๋ยเกตุ) [ 7 ก.พ. 2561 ]246
19 เปิดเผยราคากลางโครงการก่อสร้างถนนลูกรังพร้อมวางท่อระบายน้ำ บ้านเกาะรากเสียด หมู่ที่ 2 (สายทางตะวัน) [ 7 ก.พ. 2561 ]261
20 เปิดเผยราคากลางโครงการก่อสร้างถนนลูกรังพร้อมวางท่อระบายน้ำ บ้านคลองแต้ว หมู่ที่ 4 (สายบ้านนายยุ้ย จันทร์สุมาวงศ์) [ 7 ก.พ. 2561 ]262
 
หน้า 1|2|3|4|5|6|7