องค์การบริหารส่วนตำบลเพชรชมภู อำเภอโกสัมพีนคร จังหวัดกำแพงเพชร : www.phetchompoo.go.th
 
 
ผลการจัดซื้อ - จัดจ้าง
ข้อมูลทั้งหมด 54 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาตามแบบ สขร.1 ในระบบ e-GP ประจำเดือนมกราคม พ.ศ. 2564 [ 5 ก.พ. 2564 ]2
2 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มกราคม 2564 [ 5 ก.พ. 2564 ]1
3 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนธันวาคม 2563 [ 8 ม.ค. 2564 ]23
4 ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกเเละรายละเอียดแนบท้ายประกาศฯ ประจำไตรมาสที่ 1 (ต.ค.63-ธ.ค.63) [ 8 ม.ค. 2564 ]22
5 ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาตามแบบ สขร.1 ในระบบ e-GP ประจำเดือนธันวาคม พ.ศ. 2563 [ 6 ม.ค. 2564 ]33
6 ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาตามแบบ สขร.1 ในระบบ e-GP ประจำเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2563 [ 7 ธ.ค. 2563 ]39
7 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน พฤศจิกายน 2563 [ 3 ธ.ค. 2563 ]29
8 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ตุลาคม 2563 [ 6 พ.ย. 2563 ]31
9 ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาตามแบบ สขร.1 ในระบบ e-GP ประจำเดือนตุลาคม พ.ศ. 2563 [ 6 พ.ย. 2563 ]52
10 ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกเเละรายละเอียดแนบท้ายประกาศฯ ประจำไตรมาสที่ 4 (ก.ค.63-ก.ย.63) [ 16 ต.ค. 2563 ]34
11 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กันยายน 2563 [ 2 ต.ค. 2563 ]34
12 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน สิงหาคม 2563 [ 2 ก.ย. 2563 ]83
13 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กรกฎาคม 2563 [ 3 ส.ค. 2563 ]64
14 ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกเเละรายละเอียดแนบท้ายประกาศฯ ประจำไตรมาสที่ 3 (เม.ย.63-มิ.ย.63) [ 1 ก.ค. 2563 ]73
15 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มิถุนายน 2563 [ 1 ก.ค. 2563 ]81
16 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน พฤษภาคม 2563 [ 5 มิ.ย. 2563 ]74
17 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนเมษายน 2563 [ 5 พ.ค. 2563 ]109
18 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจาเดือนมีนาคม 2563 [ 3 เม.ย. 2563 ]122
19 งบหน้าสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มีนาคม 2563 [ 3 เม.ย. 2563 ]62
20 ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกเเละรายละเอียดแนบท้ายประกาศฯ ประจำไตรมาสที่ 2 (ม.ค.63-มี.ค.63) [ 3 เม.ย. 2563 ]75
 
หน้า 1|2|3