องค์การบริหารส่วนตำบลเพชรชมภู อำเภอโกสัมพีนคร จังหวัดกำแพงเพชร : www.phetchompoo.go.th
 
 
ระเบียบกระทรวง
ข้อมูลทั้งหมด 21 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 เงินสวัสดิการรักษาพยาบาลของพนักงานส่วนท้องถิ่น(ฉบับที่2)พ.ศ.2549 [ 1 มิ.ย. 2560 ]226
2 เงินสวัสดิการรักษาพยาบาลของพนักงานส่วนท้องถิ่น(ฉบับที่1)พ.ศ.2541 [ 1 มิ.ย. 2560 ]235
3 เงินสวัสดิการศึกษาบุตรของพนักงานส่วนท้องถิ่น(ฉบับที่3)พ.ศ.2549 [ 1 มิ.ย. 2560 ]251
4 เงินสวัสดิการศึกษาบุตรของพนักงานส่วนท้องถิ่น(ฉบับที่2)พ.ศ.2541 [ 1 มิ.ย. 2560 ]238
5 เงินสวัสดิการศึกษาบุตรของพนักงานส่วนท้องถิ่น(ฉบับที่1)พ.ศ.2541 [ 1 มิ.ย. 2560 ]262
6 เงินบำเหน็จบำนาญข้าราชการท้องถิ่น พ.ศ.2546 [ 1 มิ.ย. 2560 ]249
7 พรก.ค่าเช่าบ้านของส่วนราชการ พ.ศ.2547 [ 1 มิ.ย. 2560 ]258
8 ค่าเช่าบ้านของข้าราชการท้องถิ่น(ฉบับที่2)พ.ศ.2551 [ 1 มิ.ย. 2560 ]251
9 ค่าเช่าบ้านของข้าราชการท้องถิ่น(ฉบับที่1)พ.ศ.2548 [ 1 มิ.ย. 2560 ]245
10 ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2549 [ 1 มิ.ย. 2560 ]248
11 ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2555 [ 1 มิ.ย. 2560 ]255
12 การดำเนินการ วิธีการและการจัดหาพัสดุ(E-Auction ประกาศกระทรวงการคลัง) [ 1 มิ.ย. 2560 ]253
13 การพัสดุด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (สำนักนายกรัฐมนตรี )พ.ศ.2549 [ 1 มิ.ย. 2560 ]245
14 การพัสดุของหน่วยบริหารราชการส่วนท้องถิ่น(ฉบับที่1-9)พ.ศ.2535-2553 [ 1 มิ.ย. 2560 ]240
15 การรับ-จ่ายเงินและตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น(ฉบับที่2)พ.ศ.2549 [ 1 มิ.ย. 2560 ]252
16 การรับ-จ่ายเงินและตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น(ฉบับที่1)พ.ศ.2541 [ 1 มิ.ย. 2560 ]255
17 วิธีงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น(ฉบับที่2)พ.ศ.2543 [ 1 มิ.ย. 2560 ]236
18 วิธีงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น(ฉบับที่1)พ.ศ.2541 [ 1 มิ.ย. 2560 ]242
19 การรักษาความปลอดภัยแห่งชาติ พ.ศ.2552 [ 1 มิ.ย. 2560 ]249
20 การประดับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ พ.ศ.2541 [ 1 มิ.ย. 2560 ]251
 
หน้า 1|2