องค์การบริหารส่วนตำบลเพชรชมภู อำเภอโกสัมพีนคร จังหวัดกำแพงเพชร : www.phetchompoo.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 
ข้อมูลรายรับ/รายจ่าย
ข้อมูลทั้งหมด 24 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 รายงานรับ-จ่ายเงินและงบทดลองเดือน ก.ค.63 [ 3 ส.ค. 2563 ]1
2 รายงานรับ-จ่ายเงินและงบทดลองเดือน มิ.ย. 63 [ 3 ก.ค. 2563 ]1
3 รายงานรับ-จ่ายเงินและงบทดลองเดือน พ.ค.63 [ 2 มิ.ย. 2563 ]16
4 รายงานรับ-จ่ายเงินและงบทดลองเดือน เม.ย.63 [ 5 พ.ค. 2563 ]4
5 รายงานรับ-จ่ายเงินและงบทดลองเดือน มี.ค. 63 [ 2 เม.ย. 2563 ]15
6 รายงานรับ-จ่ายเงินและงบทดลองเดือน ก.พ.. 63 [ 3 มี.ค. 2563 ]16
7 รายงานรับ-จ่ายเงินและงบทดลองเดือน ม.ค.. 63 [ 3 ก.พ. 2563 ]30
8 รายงานรับ-จ่ายเงินและงบทดลองเดือน ธ.ค. 62 [ 3 ม.ค. 2563 ]41
9 รายงานรับ-จ่ายเงินและงบทดลองเดือน พ.ย. 62 [ 4 ธ.ค. 2562 ]36
10 รายงานรับ-จ่ายเงินและงบทดลองเดือน ต.ค. 62 [ 1 พ.ย. 2562 ]60
11 งบแสดงฐานะการเงินและงบอื่นๆประจำปีงบประมาณ 2562 [ 8 ต.ค. 2562 ]58
12 รายงานรับ-จ่ายเงินและงบทดลองเดือน ก.ย. 62 [ 4 ต.ค. 2562 ]57
13 รายงานรับ-จ่ายเงินและงบทดลองเดือน ส.ค. 62 [ 2 ก.ย. 2562 ]68
14 รายงานรับ-จ่ายเงินและงบทดลองเดือน ก.ค. 62 [ 2 ส.ค. 2562 ]68
15 รายงานรับ-จ่ายเงินและงบทดลองเดือน มิ.ย. 62 [ 4 ก.ค. 2562 ]89
16 รายงานรับ-จ่ายเงินและงบทดลองเดือน พ.ค. 62 [ 4 มิ.ย. 2562 ]56
17 รายงานรับ-จ่ายเงินและงบทดลองเดือน เม.ย. 62 [ 6 พ.ค. 2562 ]81
18 รายงานรับ-จ่ายเงินและงบทดลองเดือน มี.ค. 62 [ 4 เม.ย. 2562 ]66
19 รายรับ-รายจ่ายและงบทดลองเดือน ก.พ 62 [ 4 มี.ค. 2562 ]131
20 รายรับ-รายจ่ายและงบทดลองเดือน ม.ค. 62 [ 4 ก.พ. 2562 ]133
 
หน้า 1|2