องค์การบริหารส่วนตำบลเพชรชมภู อำเภอโกสัมพีนคร จังหวัดกำแพงเพชร : www.phetchompoo.go.th
 
 
ข้อมูลรายรับ/รายจ่าย
ข้อมูลทั้งหมด 29 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 รายงานรับ-จ่ายเงินและงบทดลองเดือน ธันวาคม 2563 [ 6 ม.ค. 2564 ]4
2 รายงานรับ-จ่ายเงินและงบทดลองเดือน พ.ย. 63 [ 3 ธ.ค. 2563 ]8
3 งบแสดงฐานะการเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 [ 30 ต.ค. 2563 ]14
4 รายงานรับ-จ่ายเงินและงบทดลองเดือน ก.ย..63 [ 8 ต.ค. 2563 ]12
5 รายงานรับ-จ่ายเงินและงบทดลองเดือน ส.ค..63 [ 4 ส.ค. 2563 ]11
6 รายงานรับ-จ่ายเงินและงบทดลองเดือน ก.ค.63 [ 3 ส.ค. 2563 ]18
7 รายงานรับ-จ่ายเงินและงบทดลองเดือน มิ.ย. 63 [ 3 ก.ค. 2563 ]17
8 รายงานรับ-จ่ายเงินและงบทดลองเดือน พ.ค.63 [ 2 มิ.ย. 2563 ]31
9 รายงานรับ-จ่ายเงินและงบทดลองเดือน เม.ย.63 [ 5 พ.ค. 2563 ]28
10 รายงานรับ-จ่ายเงินและงบทดลองเดือน มี.ค. 63 [ 2 เม.ย. 2563 ]35
11 รายงานรับ-จ่ายเงินและงบทดลองเดือน ก.พ.. 63 [ 3 มี.ค. 2563 ]33
12 รายงานรับ-จ่ายเงินและงบทดลองเดือน ม.ค.. 63 [ 3 ก.พ. 2563 ]46
13 รายงานรับ-จ่ายเงินและงบทดลองเดือน ธ.ค. 62 [ 3 ม.ค. 2563 ]58
14 รายงานรับ-จ่ายเงินและงบทดลองเดือน พ.ย. 62 [ 4 ธ.ค. 2562 ]51
15 รายงานรับ-จ่ายเงินและงบทดลองเดือน ต.ค. 62 [ 1 พ.ย. 2562 ]78
16 งบแสดงฐานะการเงินและงบอื่นๆประจำปีงบประมาณ 2562 [ 8 ต.ค. 2562 ]76
17 รายงานรับ-จ่ายเงินและงบทดลองเดือน ก.ย. 62 [ 4 ต.ค. 2562 ]73
18 รายงานรับ-จ่ายเงินและงบทดลองเดือน ส.ค. 62 [ 2 ก.ย. 2562 ]85
19 รายงานรับ-จ่ายเงินและงบทดลองเดือน ก.ค. 62 [ 2 ส.ค. 2562 ]85
20 รายงานรับ-จ่ายเงินและงบทดลองเดือน มิ.ย. 62 [ 4 ก.ค. 2562 ]106
 
หน้า 1|2