องค์การบริหารส่วนตำบลเพชรชมภู อำเภอโกสัมพีนคร จังหวัดกำแพงเพชร : www.phetchompoo.go.th
 
 
ประกาศ
ข้อมูลทั้งหมด 20 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ประกาศสภาฯ เรื่อง ระเบียบว่าด้วยการให้ประชาชนเข้าฟังการประชุมและการปรึกษาของสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเพชรชมภู [ 20 ม.ค. 2564 ]0
2 ประกาศ เรียกประชุมสภาสมัยสามัญ ประจำปี พ.ศ.2563  สมัยที่ 3 [ 9 ธ.ค. 2563 ]3
3 ประกาศฯ ประชาสัมพันธ์การประชุมสภาสมัยสามัญ ประจำปี พ.ศ.2563 สมัยที่ 3 [ 1 ส.ค. 2563 ]40
4 ประกาศ เรียกประชุมสภาสมัยสามัญ ประจำปี พ.ศ.2563  สมัยที่ 3 [ 24 ก.ค. 2563 ]3
5 ประกาศสภาฯ เรื่อง งดประชุมสภาสมัยสามัญ ประจำปี พ.ศ.2563 สมัยที่ 2 [ 8 เม.ย. 2563 ]91
6 ประกาศฯ ประชาสัมพันธ์งดการประชุมสภาสมัยสามัญ ประจำปี พ.ศ.2563 สมัยที่ 2 [ 8 เม.ย. 2563 ]47
7 ประกาศสภาฯ เรื่อง กำหนดสมัยประชุมสามัญประจำปี พ.ศ.2563 และวันเริ่มสมัยประชุมสามัญประจำปี พ.ศ.2564 [ 13 ก.พ. 2563 ]71
8 ประกาศฯ ประชาสัมพันธ์การประชุมสภาสมัยสามัญ ประจำปี พ.ศ.2563 สมัยที่ 1 [ 7 ก.พ. 2563 ]71
9 ประกาศสภาฯ เรื่อง เรียกประชุมสภาสมัยสามัญ ประจำปี พ.ศ.2563 สมัยที่ 1 [ 28 ม.ค. 2563 ]103
10 ประกาศฯ ประชาสัมพันธ์การประชุมสภาสมัยสามัญ ประจำปี พ.ศ.2562 สมัยที่ 4 [ 9 ธ.ค. 2562 ]53
11 ประกาศสภาฯ เรื่อง เรียกประชุมสภาสมัยสามัญ ประจำปี พ.ศ.2562 สมัยที่ 4 [ 26 พ.ย. 2562 ]95
12 รายงานการประชุมสภาสมัยวิสามัญประจำปี พ.ศ.2562 สมัยที่ 1 ครั้งที่ 2 [ 9 ส.ค. 2562 ]41
13 ประกาศฯ ประชาสัมพันธ์การประชุมสภาสมัยสามัญ ประจำปี พ.ศ.2562 สมัยที่ 3 [ 2 ส.ค. 2562 ]58
14 ประกาศสภาฯ เรื่อง เรียกประชุมสภาสมัยสามัญ ประจำปี พ.ศ.2562 สมัยที่ 3 [ 26 ก.ค. 2562 ]107
15 รายงานการประชุมสภาสมัยสามัญประจำปี พ.ศ.2562 สมัยที่ 1 ครั้งที่ 2 [ 30 เม.ย. 2562 ]58
16 ประกาศฯ ประชาสัมพันธ์การประชุมสภาสมัยสามัญ ประจำปี พ.ศ.2562 สมัยที่ 2 [ 26 เม.ย. 2562 ]58
17 ประกาศสภาฯ เรื่อง เรียกประชุมสภาสมัยสามัญ ประจำปี พ.ศ.2562 สมัยที่ 2 [ 11 เม.ย. 2562 ]103
18 ประกาศสภาฯ เรื่อง กำหนดสมัยประชุมสามัญประจำปี พ.ศ.2562 และวันเริ่มสมัยประชุมสามัญประจำปี พ.ศ.2563 [ 15 มี.ค. 2562 ]177
19 ประกาศสภาฯ เรื่อง เรียกประชุมสภาสมัยสามัญ ประจำปี พ.ศ.2562 สมัยที่ 1 [ 8 ก.พ. 2562 ]72
20 ประกาศฯ ประชาสัมพันธ์การประชุมสภาสมัยสามัญ ประจำปี พ.ศ.2562 สมัยที่ 1 [ 8 ก.พ. 2562 ]57