องค์การบริหารส่วนตำบลเพชรชมภู อำเภอโกสัมพีนคร จังหวัดกำแพงเพชร : www.phetchompoo.go.th
 
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 25 มิถุนายน 2557

การประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างความสามัคคีปรองดอง
จำนวนการเข้าชม 1207 ครั้ง
ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2560