องค์การบริหารส่วนตำบลเพชรชมภู อำเภอโกสัมพีนคร จังหวัดกำแพงเพชร : www.phetchompoo.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 
คลังความรู้ (KM)


อุทธรณ์คำสั่งมิให้เปิดเผยข้อมูลข่าวสาร

    รายละเอียดข่าว

ของสำนักงานที่ดินจังหวัดนครศรีธรรมราช  สาขาร่อนพิบูลย์ เกี่ยวกับสำเนาหนังสือแสดงสิทธิในที่ดิน    เอกสารประกอบ อุทธรณ์คำสั่งมิให้เปิดเผยข้อมูลข่าวสาร
 
    วันที่ลงข่าว
: 17 พ.ย. 2560
    ผู้ลงข่าว : ผู้ดูแลระบบ