องค์การบริหารส่วนตำบลเพชรชมภู อำเภอโกสัมพีนคร จังหวัดกำแพงเพชร : www.phetchompoo.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 
การประเมินผลแผนพัฒนา


รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลเพชรชมภู ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (รอบเดือนเมษายน พ.ศ.2561)

    รายละเอียดข่าว

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลเพชรชมภู

ปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒561 (รอบเดือนเมษายน พ.ศ.2561)    เอกสารประกอบ รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลเพชรชมภู ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (รอบเดือนเมษายน พ.ศ.2561)
 
รายงานการติดตามประเมินผลแผน 61 (รอบเมษายน 2561)
    วันที่ลงข่าว
: 2 พ.ค. 2561
    ผู้ลงข่าว : ผู้ดูแลระบบ