องค์การบริหารส่วนตำบลเพชรชมภู อำเภอโกสัมพีนคร จังหวัดกำแพงเพชร : www.phetchompoo.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป


ภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านพลังงาน

    รายละเอียดข่าว

ภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านพลังงาน

นายโต้ง คำมัง  ม.8 อายุ 72 ปี ระดับการศึกษา ประถมศึกษา

เชี่ยวชาญเรื่อง บ่อแก๊สชีวภาพจากเศษอาหารในครัวเรือน  

                “ผมภูมิใจมากครับที่บ้านเราสามารถลดรายจ่ายจากการซื้อแก๊สหุงต้มมาใช้ประกอบอาหาร เพราะว่า     บ้านเราใช้แก๊สจากบ่อแก๊สชีวภาพที่ทำเอง โดยใช้ขยะจากครัวเรือนและผลไม้ในสวนที่เน่าเสียเป็นพลังงานทดแทน ตามแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวด้านการพัฒนาพลังงานครับ”    เอกสารประกอบ ภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านพลังงาน
 
บ่อแก๊สชีวภาพ
    วันที่ลงข่าว
: 16 ต.ค. 2560
    ผู้ลงข่าว : ผู้ดูแลระบบ