องค์การบริหารส่วนตำบลเพชรชมภู อำเภอโกสัมพีนคร จังหวัดกำแพงเพชร : www.phetchompoo.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป


โครงการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก หมู่ที่ 3

    รายละเอียดข่าว

วันที่ 9 มิ.ย. 2562 อสม.ตำบลเพชรชมภู ได้จัดโครงการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก ณ หมู่ที่ 3 บ้านมอเสือดุ ห้องประชุมศาลาบ้านมอเสือดุ โดยได้รับการสนันสนุนงบประมาณโดย กองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลเพชรชมภู เพื่อกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย กำจัดลูกน้ำยุงลายในชุมชนและเพื่อให้ประชาชนมีความรู้ ความเข้าใจ ในการควบคุมป้องกันโรคไข้เลือดออกที่ถูกวิธี และเหมาะสม    เอกสารประกอบ โครงการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก หมู่ที่ 3
 
ให้ความรู้การป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก
    วันที่ลงข่าว
: 9 มิ.ย. 2562
    ผู้ลงข่าว : ผู้ดูแลระบบ