องค์การบริหารส่วนตำบลเพชรชมภู อำเภอโกสัมพีนคร จังหวัดกำแพงเพชร : www.phetchompoo.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป


โครงการพอกเข่าบรรเทาปวดด้วยสมุนไพรและภูมิปัญญาไทย หมู่ที่ 1 และหมู่ที่7

    รายละเอียดข่าว

 

วันที่ 20 มิ.ย. 2562 อสม.ตำบลเพชรชมภู ได้จัดโครงการพอกเข่าบรรเทาปวดด้วยสมุนไพรและภูมิปัญญาไทย โดย นางสาวประสพพร กระมล ประธานกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลเพชรชมภู เป็นผู้กล่าวเปิดโครงการ ณ ห้องประชุมประชาคม หมู่ที่7 บ้านเกาะรากเสียดใน ได้รับการสนันสนุนงบประมาณจาก กองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลเพชรชมภู เพื่อให้ผู้ป่วยข้อเข่าเสื่อม มีความรู้ถึงสาเหตุ อาการ และการดูแลตนเอง ได้อย่างถูกต้อง

วันที่ 25 พ.ค. 2562 อสม.ตำบลเพชรชมภู ได้จัดโครงการพอกเข่าบรรเทาปวดด้วยสมุนไพรและภูมิปัญญาไทย ณ หมู่ที่ 1 บ้านวังชมภู ห้องประชุมศาลาประชาคมหมู่บ้าน 1 โดยได้รับการสนันสนุนงบประมาณจาก กองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลเพชรชมภู เพื่อให้ผู้ป่วยข้อเข่าเสื่อม มีความรู้ถึงสาเหตุ อาการ และการดูแลตนเอง ได้อย่างถูกต้อง

     เอกสารประกอบ โครงการพอกเข่าบรรเทาปวดด้วยสมุนไพรและภูมิปัญญาไทย หมู่ที่ 1 และหมู่ที่7
 
โครงการพอกเข่าบรรเทาปวดด้วยสมุนไพรและภูมิปัญญาไทย หมู่ที่1
ให้ความรู้การพอกเข่าบรรเทาปวดด้วยสมุนไพรและภูมิปัญญาไทย
การพอกเข่าบรรเทาปวดด้วยสมุนไพรและภูมิปัญญาไทย
การพอกเข่าบรรเทาปวดด้วยสมุนไพรและภูมิปัญญาไทย
    วันที่ลงข่าว
: 26 มิ.ย. 2562
    ผู้ลงข่าว : ผู้ดูแลระบบ