องค์การบริหารส่วนตำบลเพชรชมภู อำเภอโกสัมพีนคร จังหวัดกำแพงเพชร : www.phetchompoo.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป


ประชุมยาเสพติดประจำเดือน ธันวาคม 2562

    รายละเอียดข่าว

วันที่ 16 ธันวาคม 2562 เวลา 09.00 น. อบต.เพชรชมภู ได้ดำเนินการจัดประชุมยาเสพติดประจำเดือน ธันวาคม 2562 โดยงานนิติกร ได้เข้าร่วมประชุมเพื่อดำเนินการจัดกิจกรรมต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น โดยมุ่งหวังให้ผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านได้ตระหนักถึงผลร้ายของการทุจริตคอร์รัปชั่นและแสดงเจตนารมณ์พร้อมกัน ณ ห้องประชุม อบต.เพชรชมภู    เอกสารประกอบ ประชุมยาเสพติดประจำเดือน ธันวาคม 2562
 
ต่อต้านการทุจริต
ต่อต้านการทุจริต2
ต่อต้านการทุจริต3
ต่อต้านการทุจริต4
ประชุมยาเสพติด
ประชุมยาเสพติด
    วันที่ลงข่าว
: 17 ธ.ค. 2562
    ผู้ลงข่าว : ผู้ดูแลระบบ