องค์การบริหารส่วนตำบลเพชรชมภู อำเภอโกสัมพีนคร จังหวัดกำแพงเพชร : www.phetchompoo.go.th
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป


ลงพื้นที่เยี่ยมผู้ปกครองของเด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กอบต.เพชรชมภู

    รายละเอียดข่าว

วันที่ 21 พฤษภาคม 2563 นางสาวประสพพร กระมล นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเพชรชมภู ร่วมกับ ทีมงานท่าน สว.กิตติศักดิ์ รัตนวราหะ,ผู้จัดการธนาคาร ธกส. สาขาโกสัมพีนคร ,นักพัฒนาชุมชน,นักวิชาการศึกษาและครูศูนย์พัฒนาเด็กเล็กอบต.เพชรชมภู ลงพื้นที่เยี่ยมผู้ปกครองของเด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กอบต.เพชรชมภู ที่ได้รับผลกระทบจากโควิด-19 จำนวนทั้งสิ้น 3 ราย ได้แก่ หมู่ที่ 2 บ้านเกาะรากเสียด จำนวน 2 ราย และหมู่ที่ 4 บ้านคลองแต้ว จำนวน 1 ราย    เอกสารประกอบ ลงพื้นที่เยี่ยมผู้ปกครองของเด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กอบต.เพชรชมภู
 
    วันที่ลงข่าว
: 21 พ.ค. 2563
    ผู้ลงข่าว : ผู้ดูแลระบบ