องค์การบริหารส่วนตำบลเพชรชมภู อำเภอโกสัมพีนคร จังหวัดกำแพงเพชร : www.phetchompoo.go.th
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป


ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้เสีนภายนอก (EIT)

    รายละเอียดข่าว

ผู้รับเหมาที่ร่วมกิจการขององค์การบริหารส่วนตำบลเพชรชมภูทุกท่าน ให้ร่วมตอบแบบสอบถามตามลิ้งค์  https://itas.acc.go.th/go/eit/7zwutu  หรือ QR code ภายใน31 กรกฎาคม 2563

     เอกสารประกอบ ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้เสีนภายนอก (EIT)
 
    วันที่ลงข่าว
: 22 ก.ค. 2563
    ผู้ลงข่าว : ผู้ดูแลระบบ