องค์การบริหารส่วนตำบลเพชรชมภู อำเภอโกสัมพีนคร จังหวัดกำแพงเพชร : www.phetchompoo.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป


องค์การบริหารส่วนตำบลเพชรชมภู ได้อำนวยความสะดวกในการออกหนังสือรับรองรายได้ให้แก่ทหารผ่านศึกฯบัตรชั้นที่ 3 ที่มีภูมิลำเนาอยู่ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลเพชรชมภู

    รายละเอียดข่าว

ประชาสัมพันธ์มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 15 เมษายน 2563 เห็นชอบในหลักการให้สิทธิพิเศษลดหย่อนต่ากระแสไฟฟ้าแก่ทหารผ่านศึกนอกประจำการกลุ่มผู้ถือบัตรชั้นที่ 3 ที่มีรายได้ไม่เกิน 100,000 บาทต่อปี ให้ได้รับสิทธิพิเศษลดหย่อนค่ากระแสไฟฟ้ารายละ 45 หน่วยต่อเดือน และกลุ่มผู้ถือบัตรชั้นที่ 3 ที่มีรายได้เกิน 100,000 บาทต่อปีให้ได้รับสิทธิพิเศษลดหย่อนค่ากระแสไฟฟ้ารายละ 40 หน่วยต่อเดือน

ทั้งนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลเพชรชมภู ได้อำนวยความสะดวกในการออกหนังสือรับรองรายได้ให้แก่ทหารผ่านศึกฯบัตรชั้นที่ 3 ที่มีภูมิลำเนาอยู่ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลเพชรชมภู โดยสามารถมาขอหนังสือรับรองรายได้ ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลเพชรชมภู ในวันและเวลาราชการ    เอกสารประกอบ องค์การบริหารส่วนตำบลเพชรชมภู ได้อำนวยความสะดวกในการออกหนังสือรับรองรายได้ให้แก่ทหารผ่านศึกฯบัตรชั้นที่ 3 ที่มีภูมิลำเนาอยู่ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลเพชรชมภู
 
    วันที่ลงข่าว
: 5 ส.ค. 2563
    ผู้ลงข่าว : ผู้ดูแลระบบ