องค์การบริหารส่วนตำบลเพชรชมภู อำเภอโกสัมพีนคร จังหวัดกำแพงเพชร : www.phetchompoo.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป


ประชาสัมพันธ์การรับลงทะเบียนขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ตำบลเพชรชมภู

    รายละเอียดข่าว

งานพัฒนาชุนชน องค์การบริหารส่วนตำบลเพชรชมภู ** ขอประชาสัมพันธ์เน้นย้ำ ผู้สูงอายุ ที่เกิดในวันที่ 2 กันยายน 2503 - วันที่ 1 กันยายน 2504 (เฉพาะผู้ที่ยังไม่ได้ลงทะเบียน) เข้ามาลงทะเบียนขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ได้ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลเพชรชมภู ตั้งแต่วันนี้ - วันที่ 25 กันยายน 2563 เท่านั้น
เอกสารที่ตรงเตรียมมา
1. บัตรประจำตัวประชาชน
2. สมุดทะเบียนบ้าน
3. สมุดบัญชีธนาคาร ธกส.
-- หากผู้สูงอายุ ที่เกิดระหว่าง วันที่ 2 กันยายน 2503 - วันที่ 1 กันยายน 2504 ไม่ได้ลงทะเบียนขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ภายใน วันที่ 25 กันยายน 2563 จะไม่มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุในปีงบประมาณ 2564    เอกสารประกอบ ประชาสัมพันธ์การรับลงทะเบียนขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ตำบลเพชรชมภู
 
    วันที่ลงข่าว
: 1 ก.ย. 2563
    ผู้ลงข่าว : ผู้ดูแลระบบ