องค์การบริหารส่วนตำบลเพชรชมภู อำเภอโกสัมพีนคร จังหวัดกำแพงเพชร : www.phetchompoo.go.th
 
 
ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง


ราคากลางโครงการซ่อมสร้างผิวทางพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (โดยวิธี Pavement In-Place Recycling) รหัสทางหลวงท้องถิ่น กพ.ถ. 59-013 สายบ้านคลองแต้ว 1 ช่วงตอน หมู่ที่ 4 บ้านคลองแต้ว ตำบลเพชรชมภู กว้าง 6 เมตร ยาว 2,000 เมตร หนา 0.04 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 12

    รายละเอียดข่าว    เอกสารประกอบ ราคากลางโครงการซ่อมสร้างผิวทางพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (โดยวิธี Pavement In-Place Recycling) รหัสทางหลวงท้องถิ่น กพ.ถ. 59-013 สายบ้านคลองแต้ว 1 ช่วงตอน หมู่ที่ 4 บ้านคลองแต้ว ตำบลเพชรชมภู กว้าง 6 เมตร ยาว 2,000 เมตร หนา 0.04 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 12
 
    วันที่ลงข่าว
: 7 ธ.ค. 2563
    ผู้ลงข่าว : กองคลัง