องค์การบริหารส่วนตำบลเพชรชมภู อำเภอโกสัมพีนคร จังหวัดกำแพงเพชร : www.phetchompoo.go.th
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป


ประชาสัมพันธ์ การจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างประจำปี 2564

    รายละเอียดข่าว

📢ประชาสัมพันธ์ การจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างประจำปี 2564📢

📌💵รมว.มท.เห็นชอบให้ขยายกำหนดเวลาดำเนินการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างประจำปี 2564 ของ อปท.ทั่วประเทศ ออกไปจากระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด 2 เดือน เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนประชาชนในสถานการณ์โควิด - 19

💁‍ ขยายกำหนดเวลาดำเนินการตาม

พระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง

🙋1. การแจ้งประเมินภาษี ทางองค์การบริหารส่วนตำบลเพชรชมภู จะทำการแจ้งให้แล้วเสร็จ

🌸ภายในเดือน เมษายน พ.ศ. 2564

🙋2. การชำระภาษี ผู้ชำระภาษีจะต้องชำระให้แล้วเสร็จ

🌸ภายในเดือน มิถุนายน พ.ศ. 2564

🙋3. วิธีการผ่อนชำระภาษี

สำหรับผู้ที่มียอดชำระเกิน 3,000 บาท เท่านั้น

(หากมียอดต่ำกว่า 3,000 บาท กรุณา ชำระเต็มจำนวน)

📌การชำระภาษีแบบการแบ่งชำระ จะแบ่งออกเป็น 3 งวด ดังนี้

✅งวดที่ 1 จะต้องชำระ ภายในเดือน มิถุนายน พ.ศ.2564

✅งวดที่ 2 จะต้องชำระ ภายในเดือน กรกฎาคม พ.ศ.2564

✅งวดที่ 3 จะต้องชำระ ภายในเดือน สิงหาคม พ.ศ.2564

🙋4. กรณีชำระภาษีเกินกำหนดระยะเวลาชำระ

ทางองค์การบริหารส่วนตำบลเพชรชมภู จะมีหนังสือการแจ้งเตือนภาษีค้างชำระ

ภายในเดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2564

🙋5. การแจ้งรายการภาษีค้างชำระให้กับสำนักงานที่ดินหรือสำนักงานที่ดิน

ภายในเดือนสิงหาคม พ.ศ.2564

จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน

📌หากมีข้อสงสัย ติดต่อได้ที่ งานจัดเก็บรายได้

องค์การบริหารส่วนตำบลเพชรชมภู

☎️ 055-029748 , 094-640-6793    เอกสารประกอบ ประชาสัมพันธ์ การจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างประจำปี 2564
 
ประชาสัมพันธ์
ประชาสัมพันธ์
    วันที่ลงข่าว
: 28 ม.ค. 2564
    ผู้ลงข่าว : ผู้ดูแลระบบ