องค์การบริหารส่วนตำบลเพชรชมภู อำเภอโกสัมพีนคร จังหวัดกำแพงเพชร : www.phetchompoo.go.th
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป


คำสั่งจังหวัดกำแพงเพชร เรื่อง มาตรการควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (ฉบับที่ 19)

    รายละเอียดข่าว

📢ข่าวประชาสัมพันธ์ องค์การบริหารส่วนตำบลเพชรชมภู📢

📌คำสั่งจังหวัดกำแพงเพชร

🧬🦠เรื่อง มาตรการควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (ฉบับที่ 19)    เอกสารประกอบ คำสั่งจังหวัดกำแพงเพชร เรื่อง มาตรการควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (ฉบับที่ 19)
 
ประชาสัมพันธ์
ประชาสัมพันธ์
ประชาสัมพันธ์
    วันที่ลงข่าว
: 4 ก.พ. 2564
    ผู้ลงข่าว : ผู้ดูแลระบบ