องค์การบริหารส่วนตำบลเพชรชมภู อำเภอโกสัมพีนคร จังหวัดกำแพงเพชร : www.phetchompoo.go.th
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป


มาตรการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19)

    รายละเอียดข่าว

มาตรการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19)

ของศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด – 19)

ขอให้ผู้ที่อยู่ในพื้นที่หรือผู้ที่เดินทางเข้ามาในพื้นที่ตำบลเพชรชมภูทุกคนปฏิบัติตามมาตรการ D/M/H/T คือ วิธีการป้องกันตัวเองจากการติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) ทุกกิจกรรม/กิจการที่จะดำเนินการในพื้นที่ให้จัดให้มีดำเนินการ ตามมาตรการ D/M/H/T ดังนี้

D (Distancing) คือ การเว้นระยะห่างระหว่างกัน

M (Mask Wearing) คือ การสวมหน้ากากผ้าหรือหน้ากากอนามัย ตลอดระยะเวลา

H (Hand Washing) คือ การล้างมือบ่อยๆ จัดให้มีจุดบริการเจลล้างมืออย่างทั่วถึง และเพียงพอ

T (Testing) คือ การตรวจวัดอุณหภูมิร่างกายก่อนเข้าสำนักงาน

 

ผู้ที่เดินทางไปในพื้นที่เสี่ยง คือ เขตพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด 5 จังหวัด คือ จันทบุรี ชลบุรี ตราด ระยอง สมุทรสาคร ต้องดำเนินการ ดังนี้

1) ให้มีมาตรการ Home Quarantine หรือ Self Quarantine  เป็นเวลา 14 วัน

Home Quarantine คือ การกักกันตัวเอง (สำหรับผู้ที่เข้าข่ายเสี่ยง) ให้อยู่แต่ในบ้านและแยกจากผู้อื่นภายใต้การดูแลของเจ้าหน้าที่ควบคุมโรคเป็นระยะเวลา 14 วัน

Self Isolation คือ การแยกตัวเอง (สำหรับผู้ที่ไม่มีประวัติสัมผัสผู้ป่วยโควิด-19 แต่มีอาการ ไข้ ไอ หรืออาการของโรคโควิด-19 อย่างอื่น) ทำการพักอยู่ที่บ้าน และไม่ได้ออกไปทำงานหรือไปโรงเรียน หรือออกไปยังที่สาธารณะ ซึ่งเป็นการแยกตัวเองตามความสมัครใจ หรือตามตำแนะนำของบุคลากรทางการแพทย์

การแยกตัวเองเป็นมาตรการที่จำเป็น ในกรณีที่มีอาการของโควิด -19 เพื่อป้องกันการติดต่อกับคนในครอบครัวหรือชุมชน เนื่องจากการแพร่กระจายเชื้อ สามารถแพร่กระจายได้ แม้ในช่วงที่ไม่มีอาการ หรือบางรายที่เป็นโควิด-19 มีอาการที่ไม่รุนแรงหรือไม่มีอาการ เพราะฉะนั้นในช่วงระบาด เมื่อมีอาการที่เข้าได้กับโควิด-19 ก็ควรแยกตัวเองไว้ก่อน เพื่อป้องกันการแพร่กระจายเชื้อ

การแยกตัวเอง ต้องปฏิบัติตัวดังนี้

พักในห้องที่มีขนาดใหญ่และมีการระบายอากาศที่ดี และเครื่องอำนวยความสะดวกในห้องน้ำ ได้แก่ น้ำ และสบู่ ห้องน้ำแยกจากผู้อื่น ในกรณีที่ไม่สามารถนอนคนละห้องได้ ต้องวางเตียงให้ห่างกันอย่างน้อย 1 เมตร และติดตามอาการทุกวัน

และพื้นที่ควบคุมสูงสุด 23 จังหวัด คือ กรุงเทพมหานคร กาญจนบุรี ฉะเชิงเทรา ชุมพร ตาก นครนายก นครปฐม นนทบุรี ปทุมธานี ประจวบคีรีขันธ์ ปราจีนบุรี พระนครศรีอยุธยา เพชรบุรี ราชบุรี ระนอง ลพบุรี สิงห์บุรี สมุทรปราการ สมุทรสงคราม สุพรรณบุรี สระแก้ว สระบุรี อ่างทอง  เน้นการตรวจคัดกรอง

2) หากมีอาการผิดปกติ ให้รีบไปปรึกษาแพทย์ ณ โรงพยาบาลใกล้บ้าน และให้ข้อมูลที่แท้จริงกับเจ้าหน้าที่

ทำการแยกตัวเอง 14 วัน แม้จะไม่มีอาการก็ตาม  ถ้ามีอาการหายใจลำบาก ให้ติดต่อเจ้าหน้าที่สาธารณสุข หรือ 1669 ทันที เพื่อให้นำตัวไปรักษาที่โรงพยาบาล

กรมควบคุมโรค  https://ddc.moph.go.th/

https://ddc.moph.go.th/viralpneumonia/index.php    เอกสารประกอบ มาตรการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19)
 
    วันที่ลงข่าว
: 1 ก.พ. 2564
    ผู้ลงข่าว : ผู้ดูแลระบบ