องค์การบริหารส่วนตำบลเพชรชมภู อำเภอโกสัมพีนคร จังหวัดกำแพงเพชร : www.phetchompoo.go.th
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป


ประชาสัมพันธ์การลงทะเบียนโครงการเราชนะ

    รายละเอียดข่าว

📢ประชาสัมพันธ์การรับลงทะเบียนโครงการเราชนะ 📢

**กลุ่มเป้าหมาย คือ ผู้ที่ไม่สามารถลงทะเบียนรับสิทธิได้ เนื่องจากไม่มีโทรศัพท์ Smart Phone (สมาร์ทโฟน)

โดย ธนาคารกรุงไทย สาขากำแพงเพชร จะมารับลงทะเบียน ณ หอประชุมอำเภอโกสัมพีนคร ในวันอังคาร ที่ 23 กุมภาพันธ์ 2564 ตั้งแต่เวลา 08.30 น. เป็นต้นไป

โปรดนำบัตรประจำตัวประชาชนแบบ สมาร์ทการ์ด Smart Card ที่ยังไม่หมดอายุและมาด้วยตนเองเท่านั้น

กรณีผู้พิการที่ไม่สามารถช่วยเหลือตนเองได้​ ให้ผู้ดูแล หรือสมาชิกในครอบครัว​ทำการลงทะเบียนให้ได้

เพื่ออำนวยความสะดวกให้ทุกคนได้เข้าถึงสิทธิอย่างเท่าเทียมกัน  โดยโครงการ "เราชนะ" มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ความช่วยเหลือด้วยการลดค่าครองชีพให้แก่ประชาชน เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดระลอกใหม่ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) ในวงเงินคนละ 7,000 บาท

สามารถตรวจสอบสิทธิได้ทางเว็บไซต์ WWW.เราชนะ.COM    เอกสารประกอบ ประชาสัมพันธ์การลงทะเบียนโครงการเราชนะ
 
ประชาสัมพันธ์
    วันที่ลงข่าว
: 18 ก.พ. 2564
    ผู้ลงข่าว : ผู้ดูแลระบบ